Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest HOME 4 FIVE Dominika Owczarczyk, Bilcza, ul. Osikowa 5E, 26-026 Morawica, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): [email protected], numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 533 111 488, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Prosimy o informację przed odesłaniem towaru.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prosimy w razie możliwości o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem metek i nienoszącego śladów użytkowania. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub produkt dostępny na zamówienie

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracane towary (za wyjątkiem produktów marki SENSO-REX, GRAVITY lub BALANCE BLANKETS - kołdry obciążeniowe oraz marki TERRAPIA - produkty uziemiające) prosimy zapakować i odesłać na poniższy adres:

Polskie Kołdry
Bilcza, ul. Osikowa 5E
26-026 Morawica
tel. dla kuriera +48 533 111 488,

W przypadku produktów marki SENSO-REX, GRAVITY lub BALANCE BLANKETS (kołdry obciążeniowe) zawsze dołącz do zwrotu wypełniony formularz, który dostałeś w paczce z kołdrą, a w przypadku jego braku, skontaktuj się z nami i wyślemy go mailem. Koniecznie opisz paczkę "ZWROT HOME 4 FIVE". Adresem właściwym dla zwrotu zapakowanej kołdry obciążeniowej jest wyłącznie adres magazynu producenta:

Synapsa Med - Dział Zwrotów
ul. Oławska 242
55-220 Jelcz Laskowice
tel. dla kuriera 510 919 919

W przypadku produktów marki TERRAPIA (prześcieradła uziemiające, poszewki uziemiające i pozostałe akcesoria uziemiające) adresem właściwym dla zwrotu zapakowanego towaru jest wyłącznie adres magazynu producenta:

Terrapia
ul. Spółdzielcza 8
62-023 Borówiec
tel. dla kuriera 791 599 755

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.Polskie Kołdry jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Polskie Kołdry ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Prosimy o zgłoszenie reklamacji przed odesłaniem towaru - może ona zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail [email protected], tytułując wiadomość „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Polskie Kołdry dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

4. Po potwierdzeniu przyjęcia reklamacji przez Polskie Kołdry, jeżeli nie zostanie ustalona inna procedura, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zostanie poproszony o dostarczenie wadliwego towaru na adres:

Polskie Kołdry
Bilcza, ul. Osikowa 5E
26-026 Morawica

W przypadku kołder obciążeniowych SENSO-REX, GRAVITY lub BALANCE BLANKETS adresem właściwym dla dostarczenia wadliwego towaru jest wyłącznie adres magazynu producenta:

Synapsa Med - Dział Zwrotów
ul. Oławska 242
55-220 Jelcz Laskowice

W przypadku akcesoriów uziemiających TERRAPIA adresem właściwym dla dostarczenia wadliwego towaru jest wyłącznie adres magazynu producenta:

Terrapia
ul. Spółdzielcza 8
62-023 Borówiec

5.Polskie Kołdry rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta:

+48 533 111 488, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

7. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Polskie Kołdry zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło